Organisation

Vattenpalatsets styrelse år 2016-2018 utsedd av Vänersborgs Kommun

 

Tomas Öhberg, ordförande

Gunnar Bäckman, vice ordförande

Madelaine Karlsson, ledamot

Peter Ojala, ersättare

Åsa Johansson, ersättare

Niklas Claesson, ersättare

Thomas Boström, lekmannarevisor

Torsten Gunnarsson, lekmannarevisors ersättare

Administrativ personal 

Carina Svensson, VD

 

Vi arbetar som Receptions personal och badvärdar:

Yvonne Lundqvist

Emma Niklasson

Lars Welén

Roger Gustavsson

Fredrik Kroon

Frida Öberg

Robin Svensson

Andreas Svensson