Organisation

Vattenpalatsets styrelse år 2019-2022 utsedd av Vänersborgs Kommun

 

Kent Javette, ordförande

Anton Lidell, vice ordförande

Daniel Peltola, ledamot

Lennart Bergh, ersättare

Madelaine Karlsson, ersättare

Lisbeth Brodin, ersättare

Thomas Boström, lekmannarevisor

Torsten Gunnarsson, lekmannarevisors ersättare

Administrativ personal 

Carina Svensson, VD

 

Vi arbetar som Receptions personal och badvärdar:

Yvonne Lundqvist

Emma Niklasson

Lars Welén

Roger Gustavsson

Fredrik Kroon

Frida Öberg

Robin Svensson

Andreas Svensson