Organisation

Vattenpalatsets styrelse år 2019-2022 utsedd av Vänersborgs Kommun

 

Kent Javette, ordförande

Niklas Claesson, vice ordförande

Daniel Peltola, ledamot

Lennart Bergh, ersättare

Madelaine Karlsson, ersättare

Lisbeth Brodin, ersättare

Thomas Boström, lekmannarevisor

Torsten Gunnarsson, lekmannarevisors ersättare

Administrativ personal 

Carina Svensson, VD

 

Vi arbetar som Receptions personal och badvärdar:

Linnea

Linda

Fredrik

Frida

Andreas

Robin