Organisation

Vattenpalatsets styrelse år 2023-2026 utsedd av Vänersborgs Kommun

 

Håkan Falck, ordförande

Filip Milén, vice ordförande

Åsa Edvardsson, ledamot

Eric Bönström, ersättare

Thommy Christensson, ersättare

Gunilla Bogren, ersättare

Sven-Erik Larsson, lekmannarevisor

Gunnar Lidell, lekmannarevisors ersättare

Administrativ personal 

Carolina Svanström, VD

 

Vi som arbetar som badvärdar, simskolelärare och i receptionen:

Linnea

Nellie

Pierre

Aida

Fredrik

Andreas

Robin